Διοργάνωση

 
                  
Α.Σ. ΠΡΟΣΒΑΣΙΣ
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΠΡΟΣΒΑΣΙΣ, μία κοινή πρωτοβουλία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας & Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων (ΕΛΕΠΑΠ), της Παvελλήvιας Ομoσπovδίας Σωματείωv Γovέωv και Κηδεμόvωv Ατόμωv με Αvαπηρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ), της εταιρείας συμβούλων επιχειρηματικής ανάπτυξης Mentoring A.E. και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. 
 

British Council
Το British Council, το οποίο ιδρύθηκε το 1934, είναι διεθνής οργανισμός της Βρετανίας που προωθεί τις πολιτισμικές σχέσεις και παρέχει εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Δημιουργούμε διεθνείς ευκαιρίες για τους ανθρώπους που ζουν στη Βρετανία και σε άλλες χώρες και δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ τους σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός με περισσότερα από 190 γραφεία σε 110 χώρες. Έρχονται σε επαφή με περίπου 500 εκατομμύρια ανθρώπους κάθε χρόνο –σχεδόν το ένα δέκατο του παγκόσμιου πληθυσμού. Το British Council λειτουργεί στην Ελλάδα από το 1939, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, και τα γραφεία του βρίσκονται στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Συνεργάζονται πολλούς οργανισμούς της Ελλάδας – Υπουργεία, πανεπιστήμια, ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, σχολεία, μη κυβερνητικούς και πολιτισμικούς οργανισμούς τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα.
 

 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Αποστολή του ΕΚΤ είναι η συλλογή, τεκμηρίωση, διαχείριση, διάθεση και εσαεί διατήρηση του έγκριτου ψηφιακού περιεχομένου και δεδομένων που παράγεται από την ελληνική πολιτιστική, επιστημονική και ερευνητική κοινότητα. Αξιοποιώντας τις Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών, έχει αναπτύξει την εθνική ηλεκτρονική υποδομή για την πρόσβαση σε επαναχρησιμοποιήσιμη γνώση, τη συγκέντρωση στοιχείων για την Έρευνα, Τεχνολογία, Ανάπτυξη και Καινοτομία, καθώς και τη μεταφορά και αξιοποίηση γνώσης για την ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης. Οι στρατηγικές του προτεραιότητες εστιάζουν:
  • στην παροχή πρόσβασης και τη βελτίωση της ποσότητας και ποιότητας του έγκριτου ψηφιακού  περιεχομένου,
  • στη συγκέντρωση μετρικών στοιχείων και την παραγωγή δεικτών για την έρευνα, την     τεχνολογία, την ανάπτυξη και τη καινοτομία στην Ελλάδα,
  • στην ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης και καινοτομίας μέσα από την υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας, ιδίως των βιομηχανιών έντασης γνώσης, της δημιουργικής βιομηχανίας και γενικά επιχειρήσεων που δημιουργούν προστιθέμενη αξία, και τη διασύνδεσή τους με την έρευνα και την καινοτομία εντοπιζόμενη κυρίως σε δράσεις μεταφοράς και αξιοποίησης γνώσης.
    www.ekt.gr
 
Enterprise Europe Network
Tο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης υποστηρίζει ενεργά την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα ως συντονιστής του Enterprise Europe Network (ΕΕΝ) και ως Εθνικό Σημείο Επαφής για ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης. Το ΕΕΝ αποτελεί το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στον κόσμο, το οποίο περιλαμβάνει 600 τοπικούς οργανισμούς σε 54 χώρες σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Ασία και Αμερική, ενώ υποστηρίζει περισσότερες από 2 εκατ. επιχειρήσεις ανά έτος σε θέματα διεθνούς εμπορίου, τεχνολογικών συνεργασιών και πρόσβασης σε χρηματοδότηση. Στην Ελλάδα το δίκτυο εκπροσωπείται από 12 φορείς σε όλη την ελληνική επικράτεια, οι οποίοι διαθέτουν μακροχρόνια εμπειρία στην εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και παρέχουν υποστήριξη με τη μορφή one-stop-shop.
www.enterprise-hellas.gr
 
 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
    
 
ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ ΚοινΣΕπ
Η «Αμφιτρίτη Κοιν.Σ.Επ.» (Αρ.Μητρώου Κ.Ε. Α00238) είναι Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση  Ένταξης. Σκοπός της Αμφιτρίτης, είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας για άτομα που ανήκουν σε Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες. Η Αμφιτρίτη Κοιν.Σ.Επ. δραστηριοποιείται στον προσβάσιμο τουρισμό με "ναυαρχίδα" την ανάπτυξη και διαχείριση της πολύγλωσσης διαδικτυακής πλατφόρμας www.greece4all.eu. Το greece4all.eu είναι η μοναδική διαδικτυακή πύλη, η οποία παρέχει εξατομικευμένες πληροφορίες σε τουρίστες από το εξωτερικό, για τις προσβάσιμες υποδομές και υπηρεσίες που διατίθενται στην Ελλάδα. Επιπλέον, παρέχει συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες σχετικά με θέματα βελτίωσης της προσβασιμότητας αξιοποιώντας τις καλές πρακτικές από τη διεθνή πραγματικότητα αλλά και την εμπειρία των μελών της. H  «Αμφιτρίτη» είναι μέλος σε δύο διεθνείς οργανισμούς, το ENAT (European Network for Accessible Tourism) και το CEFEC (Social Firms of Europe). Με αυτές τις δυο σημαντικές συνεργασίες  η «Αμφιτρίτη» δείχνει έμπρακτα την εξωστρέφειά της και την ανάγκη των Κοινωνικών Επιχειρήσεων για διεθνείς συνέργιες και δικτύωση.
 
  
 
 
 
                 
           
ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ
Στέγη Γραμμάτων και ΤεχνώνΌμιλος Χρηματιστηρίου ΑθηνώνΕΛ.ΠΕΒιανέξΔΕΗΟΠΑΝΔΑΑγγέλικα ΚοροβέσηEQACocomatInteramericanΟΛΠΕΥΔΑΠRUN CommunicationsGreek GeeksBroustasBasementMentoringNewsbombΚαθημερινήnovalifeΠΡΩΤΟNEPITΊδρυμα ΜποδοσάκηGlobal SustainΕπιχειρώΧύτραSanofiΙΑΠΕΤΟΣVisit GreeceΔΕΠΑ